Jména a adresy


Josef Hons
Štěpán Hovorka (6. 3. 1898 –2. 12. 1949), účastník protinacistického a protikomunistického odboje
Václav Knotek (1910 – 1948), člen III. odboje, plukovník in memoriam