Josef Kroul (1889–1938)

Strastnoy bulvar 6, Moskva


Narodil se v Písečné u Žamberku, v malebném podhůří Orlických hor. Přišel do Ruska s rakouskou armádou a hned v prvním roce války padl do zajetí. Jeho spis je bohužel příliš útlý a strohý, o jeho životě se moc nedozvíme. V Rusku se oženil, bydlel v Moskvě a manželství bylo bezdětné. Byl bezpartijní. V době zatčení pracoval jako hlavní účetní v 1. Domě Všeruského ústředního výkonného výboru (VCIK).
Byl zatčen 8. března 1938 pro podezření ze špionážní činnosti, protože podle zdůvodnění příkazu byl „v úzkém styku jak se zahraničními specialisty, kteří přijíždějí do SSSR se špionážními úkoly, tak se členy kontrarevoluční nacionalistické organizace“. Podle závěrů vyšetřování byl v roce 1935 zverbován ke špionáži pro Německo agentem německé rozvědky Zimmernanem, který pracoval jako ekonom na ministerstvu zemědělství (Narkomzem SSSR). Kroul měl onen luxusní hotel pro nejvyšší představitele republik SSSR, ve kterém pracoval, vyhodit ve vhodnou chvíli do povětří i s obyvateli. Termín výbuchu ale nebyl určen a vše zůstalo jen v nejranějším stadiu příprav: Kroul se seznamoval s personálem hotelu a šel se podívat do kotelny. K obvinění to stačilo, výrokem Komise NKVD a Prokurátora SSSR byl 17. května 1938 odsouzen k smrti a 29. května 1938 byl zastřelen.
V srpnu 1956 se jeho ruská žena Metta (Marie) Teodorovna ptala na ústředí KGB po jeho osudu, takže matriční úřad ve Sverdlovském okrese Moskvy dostal příkaz, aby neprodleně zaregistroval úmrtí Josefa Kroula, který zemřel 25. února 1945 na arteriosklerózu při výkonu trestu v nezjištěném nápravně-pracovním táboře. A tuto zprávu obdržela i Kroulova žena, která podala žádost o prošetření případu. Bylo při něm zjištěno, že Kroulův údajný rezident Arnold Zimmerman se ke špionáži pro Německo doznal a 31. května 1938 byl zastřelen, ale při výsleších svou spolupráci s Kroulem nijak nekonkretizoval. Vyšetřovatelé pak navrhli trestní řízení jeho případu pro nedostatek důkazů přerušit a totéž chtěli učinit i s případem Josefa Kroula. Vojenský tribunál Přikarpatského vojenského okruhu 8. října 1957 někdejší rozsudek nad Kroulem zrušil a řízení přerušil nikoliv pro nedostatek důkazů, ale pro nedostatek skutkové podstaty obvinění.
V obci Písečná, odkud Kroul pocházel, se nachází pomník obětem první světové války, postavený už v roce 1922. Po nedávné renovaci pomníku je mezi šesti nezvěstnými rodáky dobře vidět i jméno Josefa Kroula, před lety tam byla i jeho fotografie.
Převzato z publikace Borák, M., Moskevská pohřebiště, Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953, redakčně zkráceno