Sergej Varšavský (1879—1945), právník, univerzitní profesor, novinář

Slezská 2141/116, Praha 2 – Vinohrady


Sergej Varšavský 1925
Sergej Varšavský se narodil 10. 7. 1879 v obci Novаčicha v Chorolském újezdu Poltavské gubernie na Ukrajině jako Izrael Mordechovič Varšavskij. Po pravoslavném křtu v roce 1899 přijal jméno Sergej Ivanovič. Po absolvování Poltavského gymnázia odjel do Moskvy a v roce 1901 získal diplom Právnické fakulty Moskevské univerzity. Varšavskij pracoval v moskevských soudních orgánech. Současně zahájil kariéru novináře v deníku Russkoje slovo, stal se jedním z prvních parlamentních korespondentů v Rusku. S manželkou Olgou (za svobodna Norovou), činoherní herečkou Moskevského uměleckého divadla (MCHT), se jim v Moskvě narodila v roce 1903 dcera Natalie a poté v roce 1905 syn Jurij a o rok později syn Vladimir. Za první světové války sloužil Varšavskij jako asistent vedoucího mobilního lazaretu.
Olga Varšavská 1925.
V r. 1918 odjel s rodinou do Kyjeva, poté do Oděsy a následně před nástupem Rudé armády do Sevastopolu, odkud spolu s jednotkami Bílé armády na konci r. 1920 odjeli do Konstantinopole. V r. 1923, po zahájení Ruské pomocné akce, se rodina Varšavského odstěhovala do Československa spolu s ruským gymnáziem, na kterém studovali děti. Poté se k nim přidal i otec, již jako profesor Ruské právnické fakulty v Praze. Po příchodu do Československa je jeho příjmení uváděno v počeštěné podobě Varšavský. V ČSR se Varšavský vrátil k novinářské činnosti, byl členem Svazu ruských spisovatelů a žurnalistů. Rodina ovšem nevydržela dlouho pohromadě, v. r. 1923 na meningitidu zemřel starší syn Jurij, v r. 1926 odjela na léčení do Francie manželka Olga s dcerou Natalií, rok poté, přerušil syn Vladimir studium na Ruské právnické fakultě a také odešel do Paříže (později studoval na Pařížské univerzitě a stal se známým novinářem). Sergej Varšavský však zůstal v Praze, kde měl jistotu profesního uplatnění a mohl rodinu celou dobu finančně podporovat.
Sergej Varšavský 1932
V době druhé světové války Varšavský aktivně psal do pražského, pařížského, varšavského a ruského emigrantského tisku protisovětsky laděné analytické články, vystupoval s přednáškami; současně spolupracoval s protifašistickým odbojem.
Sergej Varšavský 1939
2. 6. 1945 byl Sergej Varšavský zatčen ve svém bytě ve Slezské ulici v Praze spolupracovníky oddílu kontrarozvědky SMERŠ 1. gardové jednotky Rudé armády. Ve dnech 27. - 30. 7. 1945 byl odsouzen vojenským tribunálem Lvovského vojenského okruhu dle čl. 58-4 a 58-1 trestního zákoníku Ukrajinské SSR k 10 rokům odnětí svobody s výkonem trestu v nápravných pracovních táborech a ke konfiskaci majetku.
Zatykač na jméno Sergeje Varšavského bytem Slezská 116, Praha. HDA SBU, s. 75598fp, l. 3.
Dne 6. 11. 1945 Varšavský ve věku 66 let zemřel v Karlagu, jednom z největších táborů, který se nacházel v Karagandské oblasti, Kazašské SSR. 30. 6. 1993 byl rehabilitován.