Poslední adresa

https://www.poslednyadres.ru/order_sign/

Zde můžete vyhledávat v databázi sdružení Memorial. Vyhledávat je možné podle příjmení (фамилия) perzekvovaného, podle adresy (адрес) nebo dalších údajů jako město (город), ulice (улица), rok narození (год рождения), nebo podle několika parametrů současně.

Upozorňujeme, že systém vyhledávání Poslední adresy zatím umožňuje vyhledávat pouze podle těch záznamů z databází sdružení Memorial, které se týkají perzekvovaných, kterým byl vyměřen absolutní trest - trest smrti. Takových záznamů je kolem 400 000 (z více než 3 000 000 záznamů v archivu Memorialu). Vyhledávání se bude postupně rozšiřovat, mimo jiné s ohledem na ty případy, kdy byl vynesen takzvaný „skrytý“ trest smrti (10 let bez práva korespondence atd.), a také záznamy o perzekvovaných, kteří zemřeli ve výkonu trestu. Informace o místu posledního bydliště a zatčení perzekvovaných nejsou bohužel k dispozici u všech záznamů. Nejčastěji byla při sestavování takzvaných Knih paměti uváděna pouze informace, ve které obci dotyčná osoba žila. V takových případech je pro umístění pamětní tabulky Poslední adresy potřeba provést dodatečné archivní bádání, jež si může vyžádat delší čas.

(přeloženo z ruského originálu)