Jak umístit tabulku


Jedním z poslání Poslední adresy je zapojit širokou veřejnost, proto iniciátorem umístění tabulky může být kdokoliv – příbuzní, obyvatelé téhož domu či vesnice, žáci, kteří se osudem dané osobnosti zabývali v rámci výuky historie.

Znáte-li někoho, jehož jméno byste v rámci poslední adresy chtěli připomenout, napište nám na e-mail: posledniadresa@ustrcr.cz

Připojte prosím co nejvíce informací o daném člověku:

  • jeho jméno
  • jeho datum narození, úmrtí, případně zatčení
  • jeho poslední adresu
  • další podrobnosti o jeho případu

Vaší žádostí se budou dále zabývat historici, kteří, bude-li to možné, dohledají a ověří potřebné informace v archívech.

Následně je třeba se spojit se současnými majiteli nemovitosti, která byla poslední adresou daného člověka.

Prostřednictvím stránky mateřského projektu Последний Адрес je možné podat žádost o umístění tabulky na území Ruské federace. Stránka je v ruském jazyce. Chcete-li iniciovat umístění tabulky v Ruské federaci nebo potřebujete-li v práci s ruskými stránkami asistenci, obraťte se na nás: posledniadresa@ustrcr.cz